Kategorie
Psycholog Psychoterapeuta systemowy w procesie certyfikacji

dr Dominika Zarosińska

Usługi:

TERAPIA INDYWIDUALNA (50 min/190 zł)
KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA (50 min/190 zł)

Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie certyfikacji i nauczycielem akademickim. Tytuł magistra i stopień doktora psychologii uzyskałam na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, gdzie ukończyłam także nauki o rodzinie. Zakończyłam całościowy kurs psychoterapii w podejściu systemowym w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im prof. Marii Orwid, posiadający akredytację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Udzielam konsultacji psychologicznych oraz prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych. Obecnie jestem również wykładowcą akademickim na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych Uczelni Korczaka w Lublinie i działam w biznesie w obszarze HR.

W pracy naukowej interesuję się psychologią rodziny, społeczną oraz szkolną i wychowawczą. Tematy te poruszam w licznych publikacjach naukowych i podczas wystąpień na konferencjach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Lubię dzielić się wiedzą i popularyzować naukę, np. podczas Lubelskiego Festiwalu Nauk czy w pracy z Uniwersytetami Trzeciego Wieku.

W pracy psychoterapeutycznej kładę nacisk na budowanie relacji opartych na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Skupiam się na analizie interakcji w ramach systemów społecznych (np. rodzina, przyjaciele, grupa społeczna) i ich wpływu na jednostkę w kontekście kontaktu międzyludzkiego. Dzięki temu tworzę przestrzeń, w której Klienci czują się zrozumiani i wspierani, co stanowi fundament efektywnej terapii.

Pomagam w radzeniu sobie z trudnościami dnia codziennego oraz w rozwoju psychicznym. Wspieram wzmacnianie kompetencji miękkich takich jak komunikacja, asertywność, radzenie sobie ze stresem czy empatia.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i pracuję zgodnie z zasadami zawartymi w Kodeksie Etycznym Psychoterapeuty.

Kategorie
Psycholog Psychoterapeuta Psychoterapeuta psychodynamiczny - certyfikowany

Lidia Karasiewicz

Usługi:

TERAPIA INDYWIDUALNA (50 min/225 zł)
KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA (50 min/225 zł)

Jestem psychoterapeutą z kilkunastoletnim stażem.

Moja praca jest moją pasją, ciągle fascynują mnie ludzie, ich wewnętrzny świat. Jestem życzliwą osobą, pełną zrozumienia i chęci pomocy.

Cały czas doskonalę swoją pracę poprzez szkolenia, konferencje, superwizje.

Pracuję indywidualnie z dorosłymi i młodzieżą, również z parami i rodzicami. Wspieram rodziców młodych ludzi podczas procesu terapeutycznego. Udzielam wsparcia osobom z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym i osobom ze spektrum schizofrenii.

Pracuję z klientami z zaburzeniami dwubiegunowymi, depresyjnymi, neurotycznymi, obsesyjno-kompulsywnymi, borderline, zaburzeniami osobowości, a przede wszystkim z klientami przygniecionymi codziennymi trudnościami, kryzysami, przechodzącymi zwrotne momenty w życiu. Mam doświadczenie też w pracy z osobami dotkniętymi przemocą, mobbingiem, rozwodem czy rozstaniem. Mam doświadczenie w pracy z traumami, również wojennymi.

Bywam też nauczycielem i pomagam młodym ludziom wejść w zawód psychoterapeuty. Chętnie pracuję w grupach wsparcia również psychoedukacyjnie.

Pracuję integracyjnie łącząc przede wszystkim myślenie psychodynamiczne, systemowe i analityczne. Jestem otwarta na inne sposoby myślenia terapeutycznego w myśl zasady, że najważniejszy jest klient i pomaganie mu.

Badam z pacjentem jego historię życia, schematy działania, myśli i emocje pozwalając mu poznać siebie, zaakceptować to, czego nie da się zmienić i zmieniać to, na co ma wpływ. Życie moich pacjentów zmienia się na lepsze, lepiej rozumieją swoje emocje, siebie, relacje Potrafią żyć w zgodzie z sobą.

Po pracy jestem mamą małego zoo: gromady nastolatków, dwóch kotów i psa. Kocham czytać, tańczyć, podróżować.

Szkolenia

  • 5-letnie szkolenie „Psychoterapia: model systemowo- psychodynamiczny”, organizowane przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM UJ w Krakowie oraz Fundację Krakowskiej Katedry Psychiatrii im. J.J. Haubenstocków, zakończone zdaniem egzaminu na certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

  • Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie – Systemowa Terapia Rodzin.

  • Szkolenia w nurcie psychoanalitycznym: Psychoterapia Psychoanalityczna w leczeniu głębokich zaburzeń osobowości, Problemy dojrzewania, Marzenia senne i myślenie, Współczesne podejście kleinowskie, Narcyzm i narcystyczne relacje z obiektem, Podstawy terapii dzieci i młodzieży.

  • Studia podyplomowe: oligofrenopedagogika, psychologia transportu, mediacje i negocjacje

Kategorie
Psycholog Psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (CBT) w procesie certyfikacji

Paulina Jarecka

Usługi:

TERAPIA INDYWIDUALNA (50 min/200 zł)
KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA (50 min/200 zł)

Wierzę, że psycholog i psychoterapeuta jest towarzyszem, który pomaga pokonywać trudności, wprowadzać zmiany, otacza wsparciem oraz sprawia, że czujemy się bezpieczni odkrywając poszczególne kawałki siebie. Tworzy bezpieczną i wolną od oceny przestrzeń. Bardzo blisko mi do stwierdzenia, że chęć do zmiany i głębokiego przeżycia całego wachlarza ludzkich emocji to ogromna siła. Proces terapeutyczny służy rozpoznaniu naszych potrzeb i oczekiwań oraz wyłania z nas zasoby do prawdziwego dbania o siebie, co powoduje autentyczną troskę o innych i świat zewnętrzny.

Swoją pracę poddaję superwizji.

Jestem psychologiem w trakcie III roku Szkoły Psychoterapii AMiE w Warszawie w nurcie poznawczo-behawioralnym z elementami DBT. Ukończyłam psychologię o specjalności klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz studia podyplomowe na kierunku: „Psychiatria, seksuologia i psychologia sądowa” na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Wiedzę w zakresie psychologii i psychoterapii zdobywałam również w Stanach Zjednoczonych na uczelni The College of Saint Rose w Albany, NY.

Zaburzenia, z którymi pracuję:

Anoreksja
Niskie poczucie własnej wartości
Nerwica natręctw 
Zaburzenia psychosomatyczne
Zaburzenia nastroju
Kryzys życiowy
Zaburzenia lękowe
Lęki
Nerwica
Zaburzenia koncentracji
Depresja
Zaburzenia emocjonalne
Zaburzenia osobowości
DDA – dorosłe dzieci alkoholików
Kryzys emocjonalny
Bezsenność
Bulimia
Choroba afektywna dwubiegunowa
Fobie
Kryzys w związku
Stres
Zaburzenia odżywiania
Kryzys zawodowy
Fobia społeczna
Zaburzenia w relacjach międzyludzkich,
Przemoc,
Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne

Kategorie
Psycholog Psychoterapeuta integracyjny w procesie certyfikacji

Małgorzata Piech

Usługi:

TERAPIA INDYWIDUALNA (50 min/190 zł)
TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY (50 min/190 zł)
KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA (50 min/190 zł)

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Aktualnie odbywam szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Edukacyjnym Cogito, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Udzielam konsultacji psychologicznych oraz prowadzę psychoterapię indywidualną w nurcie integracyjnym. Pracuje z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi oraz rodzinami. Obszary pracy: stres i kryzysy życiowe, zaburzenia nastroju oraz lękowe, uzależnienia, trudności w relacjach, zaburzenia zachowania i rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z rodzinami w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, osobami uzależnionymi w Ośrodku Readaptacyjnym dla Osób Uzależnionych oraz osobami w kryzysie i dotkniętymi przemocą w Programie całodobowej pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie i w Lokalnym Punkcie Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Obecnie udzielam wsparcia dzieciom i młodzieży w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz pracuję jako psycholog w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. Swoją pracę systematycznie poddaję superwizji.

Kategorie
Psycholog Psychoterapeuta psychodynamiczny w procesie certyfikacji

Beata Reszczyńska

Usługi:

KONSULTACJA INDYWIDUALNA (50 min/170 zł)
KONSULTACJA W JĘZYKU ANGIELSKIM (50 min/170 zł)

Jestem absolwentką 5-cio letnich studiów Psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim i rozwijam swoje kompetencje uczestnicząc w całościowym szkoleniu psychoterapeutycznym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Moja praktyka ukierunkowana jest na indywidualne podejście do każdego klienta. Pracuję z osobami dorosłymi (także po angielsku) oferując im pomoc w trudnościach w relacjach z innymi ludźmi, radzeniu sobie z trudnymi emocjami, przeżywanym stresem, a także wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych.

Doświadczenie terapeutyczne zdobywałam w pracy z osobami zmagającymi się
z różnymi wyzwaniami w tym w pracy z zaburzeniami używania substancji psychoaktywnych, z osobami posiadającymi różne diagnozami zaburzeń psychicznych, a także odbyłam praktykę w Szpitalu Uniwersyteckim
w Krakowie, czy Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym. Dodatkowo, dzięki pracy
w korporacji, jestem zaznajomiona z wyzwaniami w obszarze radzenia sobie z presją zawodową, konkurencją oraz trudnościami w utrzymaniu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Nie ważne, z jakim wyzwaniem się zwracasz, moim celem jest stworzenie bezpiecznego i zaufanego miejsca, w którym możemy razem pracować nad problemami. Do każdego klienta podchodzę pełna empatii, wrażliwości, ciekawości drugiego człowieka, a każde spotkanie prowadzone jest w nie oceniającej atmosferze. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz jednorazowej konsultacji, czy długotrwałej terapii, zawsze podejście do Ciebie jest takie samo – pełne zaangażowania i zrozumienia. Wszelka trudność, nawet jeśli wydaje się niewielka, jest czymś, nad czym warto pracować.

Wspólnie z nim będziemy dążyć do zrozumienia doświadczanego problemu i w efekcie radzenia sobie z różnorodnymi wyzwaniami emocjonalnymi i życiowymi.

ANG

I am a graduate of a 5-year Applied Psychology studies at Jagiellonian University. Currently I am enhancing my skills through participating in comprehensive psychotherapeutic training at the Krakow Psychodynamic Center. My practice is centered around an individual approach to each client. I work with adults, offering support in difficulties related to interpersonal relationships, coping with difficult emotions, stress management, and assistance in challenging life situations.

I gained therapeutic experience through working with individuals facing various challenges, including those dealing with substance use disorders, individuals with different diagnoses of mental disorders, and during internships at the University Hospital in Krakow and a Care and Treatment Facility. Additionally, my experience in the corporate sector has familiarized me with challenges related to coping with professional pressure, competition, and balancing work and personal life.

Regardless of the challenge you bring, my goal is to create a safe and trusting space where we can work together on issues that are occupying your life. I approach each client with empathy, sensitivity and curiosity. Every session is conducted in a non-judgmental atmosphere. Whether you need a one-time consultation or long-term therapy, my approach is consistently characterized by a commitment and understanding approach. Every difficulty, even if seemingly small, is something worth working on.

Together, we will strive to understand the problem you experience and ultimately cope with various emotional and life challenges.

Kategorie
Psycholog Psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (CBT) w procesie certyfikacji

Paulina Stępień

Usługi:

KONSULTACJA INDYWIDUALNA (50 min/170 zł)

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Śląskim, w ramach studiów realizowałam specjalność kliniczną człowieka dorosłego oraz sądową. Obecnie jestem w trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Katowicach. Głównym obszarem moich zainteresowań zawodowych jest pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz kryzysami życiowymi w zgodzie z ideą praktyki opartej na dowodach (evidence-based practice). 

Doświadczenie zdobywałam podczas pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną w Warsztacie Terapii Zajęciowej i Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łazach oraz z osobami chorymi somatycznie w Hospicjum Domowym Siloe. Podczas studiów brałam udział w praktykach studenckich w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbrowie Górniczej.

Moje zainteresowania naukowe oscylują wokół tematu pseudonauki w psychologii i  psychoterapii oraz dziedzinach pokrewnych. Podczas pracy najważniejszą wartością jest dla mnie poszanowanie prawa klientów do uzyskania pomocy psychologicznej zgodnej ze współczesną, potwierdzoną naukowo wiedzą psychologiczną.

Pracuję z dorosłymi oraz młodzieżą od lat 15.

Obszary, z jakimi pracuję, to:

– trudności emocjonalne, niska motywacja

– strata, żałoba

– kryzysy życiowe

– doświadczanie przemocy (w związku, pracy, szkole)

– lęki, fobie, brak pewności siebie

– niska samoocena

– niepełnosprawność, choroby somatyczne

Kategorie
Psycholog Psychoterapeuta psychodynamiczny w procesie certyfikacji

Dominika Dubiel

Usługi:

KONSULTACJA INDYWIDUALNA (50 min/170 zł)

Jestem psycholożką, ukończyłam pięcioletnie studia stacjonarne z Psychologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz studia podyplomowe z Seksuologii klinicznej na SWPS w Warszawie. Aktualnie uczestniczę w całościowym czteroletnim kursie psychoterapii organizowanym przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w takich placówkach jak: Poradnia Zdrowia Psychicznego, Dom Pomocy Społecznej, Poradnia Seksuologiczna i Patologii Współżycia Szpitala Nowowiejskiego oraz w Zakładzie Seksuologii Klinicznej Instytutu Seksuologii PTS w Warszawie, w szkołach podstawowych oraz przedszkolach.

Pracuję zarówno z osobami dorosłymi, jak i z młodzieżą i dziećmi. Udzielam również konsultacji rodzicom dzieci w wieku szkolnym oraz przedszkolnym.

W swojej pracy staram się budować atmosferę wspólnego zaufania oraz bezpieczeństwa – bez oceniania.

Pracuję również z osobami ze środowiska LGBT.

Obszary pracy:

-zaniżone poczucie własnej wartości, nieśmiałość

-brak satysfakcji w życiu codziennym (związek partnerski, relacje międzyludzkie, praca, sytuacja rodzinna)

-wsparcie w sytuacjach kryzysowych,

-zaburzenia funkcji seksualnych (osłabione/podwyższone libido),

-dysforia płciowa, orientacja seksualna

-stany obniżonego nastroju,

-zaburzenia lękowe.

Kategorie
Psycholog Psychoterapeuta psychodynamiczny w procesie certyfikacji

Sylwia Wyjadłowska

Usługi:

KONSULTACJA INDYWIDUALNA (50 min/170 zł)
KONSULTACJA DZIECI I MŁODZIEŻY (50 min/170 zł)

Jestem absolwentką psychologii kliniczno-sądowej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Aktualnie  uczestniczę w 4-letnim kursie organizowanym przez Katedrę psychoterapii CMUJ, które jest atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i umożliwia ubieganie się o uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Pracuję łącząc nurty  psychodynamiczny i  integracyjny. Ale do każdego pacjenta podchodzę indywidualnie, czerpiąc z wiedzy zdobytej na przestrzeni lat. Swoje doświadczenie zdobywałam w Szpitalu Uniwersyteckim, Klinice Psychiatrii UJ pracując z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Swoją pracę poddaje superwizji.

W każdej chwili naszego życia, w każdym skrytym zakątku pamięci, tkwi sens i znaczenie. Często są to echa, które odlegle rozbrzmiewają z zakamarków przeszłości, niewidoczne na pierwszy rzut oka. 

Nasza osobowość kształtuje się już od pierwszych chwil życia aż do starości. Każda osoba jest niepowtarzalna i wyjątkowa, w mojej ocenie  kluczem do zdrowego i harmonijnego rozwoju jest dbanie o zdrowie psychiczne na każdym etapie życia. W mojej relacji z pacjentem priorytetem jest zaufanie, otwartość oraz szczerość. Tylko w takiej atmosferze można stworzyć relację, w której pacjent poczuje się naprawdę bezpieczny. Wspólny dialog jest fundamentem, na którym będziemy opierać naszą współpracę.

Pracuję z pacjentem od 15 r.ż.. Szczególnie bliskie są mi obszary:

  • trudności w budowaniu relacji
  • trudności z „dopasowaniem się” do grupy rówieśników
  • tłumiona złość, agresja, lęk
  • poczucie braku szczęścia, radości
  • kobiety, które zmagają się z największym życiowym wyzwaniem, jakim jest poród, czas połogu, i trudności w radzeniu sobie w nowej sytuacji
  • prowadzę również konsultacje psychologiczne dla rodziców dzieci, którzy martwią się czy z ich dzieckiem dzieje się coś złego

Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.