Specjaliści - Beata Reszczyńska

Beata Reszczyńska

Specjalizacje:

Psycholog | Psychoterapeuta psychodynamiczny w procesie certyfikacji

Usługi:

KONSULTACJA INDYWIDUALNA (50 min/170 zł)
KONSULTACJA W JĘZYKU ANGIELSKIM (50 min/170 zł)

Jestem absolwentką 5-cio letnich studiów Psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim i rozwijam swoje kompetencje uczestnicząc w całościowym szkoleniu psychoterapeutycznym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Moja praktyka ukierunkowana jest na indywidualne podejście do każdego klienta. Pracuję z osobami dorosłymi (także po angielsku) oferując im pomoc w trudnościach w relacjach z innymi ludźmi, radzeniu sobie z trudnymi emocjami, przeżywanym stresem, a także wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych.

Doświadczenie terapeutyczne zdobywałam w pracy z osobami zmagającymi się
z różnymi wyzwaniami w tym w pracy z zaburzeniami używania substancji psychoaktywnych, z osobami posiadającymi różne diagnozami zaburzeń psychicznych, a także odbyłam praktykę w Szpitalu Uniwersyteckim
w Krakowie, czy Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym. Dodatkowo, dzięki pracy
w korporacji, jestem zaznajomiona z wyzwaniami w obszarze radzenia sobie z presją zawodową, konkurencją oraz trudnościami w utrzymaniu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Nie ważne, z jakim wyzwaniem się zwracasz, moim celem jest stworzenie bezpiecznego i zaufanego miejsca, w którym możemy razem pracować nad problemami. Do każdego klienta podchodzę pełna empatii, wrażliwości, ciekawości drugiego człowieka, a każde spotkanie prowadzone jest w nie oceniającej atmosferze. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz jednorazowej konsultacji, czy długotrwałej terapii, zawsze podejście do Ciebie jest takie samo – pełne zaangażowania i zrozumienia. Wszelka trudność, nawet jeśli wydaje się niewielka, jest czymś, nad czym warto pracować.

Wspólnie z nim będziemy dążyć do zrozumienia doświadczanego problemu i w efekcie radzenia sobie z różnorodnymi wyzwaniami emocjonalnymi i życiowymi.

ANG

I am a graduate of a 5-year Applied Psychology studies at Jagiellonian University. Currently I am enhancing my skills through participating in comprehensive psychotherapeutic training at the Krakow Psychodynamic Center. My practice is centered around an individual approach to each client. I work with adults, offering support in difficulties related to interpersonal relationships, coping with difficult emotions, stress management, and assistance in challenging life situations.

I gained therapeutic experience through working with individuals facing various challenges, including those dealing with substance use disorders, individuals with different diagnoses of mental disorders, and during internships at the University Hospital in Krakow and a Care and Treatment Facility. Additionally, my experience in the corporate sector has familiarized me with challenges related to coping with professional pressure, competition, and balancing work and personal life.

Regardless of the challenge you bring, my goal is to create a safe and trusting space where we can work together on issues that are occupying your life. I approach each client with empathy, sensitivity and curiosity. Every session is conducted in a non-judgmental atmosphere. Whether you need a one-time consultation or long-term therapy, my approach is consistently characterized by a commitment and understanding approach. Every difficulty, even if seemingly small, is something worth working on.

Together, we will strive to understand the problem you experience and ultimately cope with various emotional and life challenges.

Chcesz rozpocząć z nami terapię?