Kategorie
Psycholog Psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (CBT) w procesie certyfikacji

Paulina Jarecka

Usługi:

TERAPIA INDYWIDUALNA (50 min/200 zł)
KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA (50 min/200 zł)

Wierzę, że psycholog i psychoterapeuta jest towarzyszem, który pomaga pokonywać trudności, wprowadzać zmiany, otacza wsparciem oraz sprawia, że czujemy się bezpieczni odkrywając poszczególne kawałki siebie. Tworzy bezpieczną i wolną od oceny przestrzeń. Bardzo blisko mi do stwierdzenia, że chęć do zmiany i głębokiego przeżycia całego wachlarza ludzkich emocji to ogromna siła. Proces terapeutyczny służy rozpoznaniu naszych potrzeb i oczekiwań oraz wyłania z nas zasoby do prawdziwego dbania o siebie, co powoduje autentyczną troskę o innych i świat zewnętrzny.

Swoją pracę poddaję superwizji.

Jestem psychologiem w trakcie III roku Szkoły Psychoterapii AMiE w Warszawie w nurcie poznawczo-behawioralnym z elementami DBT. Ukończyłam psychologię o specjalności klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz studia podyplomowe na kierunku: „Psychiatria, seksuologia i psychologia sądowa” na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Wiedzę w zakresie psychologii i psychoterapii zdobywałam również w Stanach Zjednoczonych na uczelni The College of Saint Rose w Albany, NY.

Zaburzenia, z którymi pracuję:

Anoreksja
Niskie poczucie własnej wartości
Nerwica natręctw 
Zaburzenia psychosomatyczne
Zaburzenia nastroju
Kryzys życiowy
Zaburzenia lękowe
Lęki
Nerwica
Zaburzenia koncentracji
Depresja
Zaburzenia emocjonalne
Zaburzenia osobowości
DDA – dorosłe dzieci alkoholików
Kryzys emocjonalny
Bezsenność
Bulimia
Choroba afektywna dwubiegunowa
Fobie
Kryzys w związku
Stres
Zaburzenia odżywiania
Kryzys zawodowy
Fobia społeczna
Zaburzenia w relacjach międzyludzkich,
Przemoc,
Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne

Kategorie
Psycholog Psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (CBT) w procesie certyfikacji

Paulina Stępień

Usługi:

KONSULTACJA INDYWIDUALNA (50 min/170 zł)

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Śląskim, w ramach studiów realizowałam specjalność kliniczną człowieka dorosłego oraz sądową. Obecnie jestem w trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Katowicach. Głównym obszarem moich zainteresowań zawodowych jest pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz kryzysami życiowymi w zgodzie z ideą praktyki opartej na dowodach (evidence-based practice). 

Doświadczenie zdobywałam podczas pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną w Warsztacie Terapii Zajęciowej i Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łazach oraz z osobami chorymi somatycznie w Hospicjum Domowym Siloe. Podczas studiów brałam udział w praktykach studenckich w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbrowie Górniczej.

Moje zainteresowania naukowe oscylują wokół tematu pseudonauki w psychologii i  psychoterapii oraz dziedzinach pokrewnych. Podczas pracy najważniejszą wartością jest dla mnie poszanowanie prawa klientów do uzyskania pomocy psychologicznej zgodnej ze współczesną, potwierdzoną naukowo wiedzą psychologiczną.

Pracuję z dorosłymi oraz młodzieżą od lat 15.

Obszary, z jakimi pracuję, to:

– trudności emocjonalne, niska motywacja

– strata, żałoba

– kryzysy życiowe

– doświadczanie przemocy (w związku, pracy, szkole)

– lęki, fobie, brak pewności siebie

– niska samoocena

– niepełnosprawność, choroby somatyczne