Kategorie
Psycholog Psychoterapeuta systemowy w procesie certyfikacji

dr Dominika Zarosińska

Usługi:

TERAPIA INDYWIDUALNA (50 min/190 zł)
KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA (50 min/190 zł)

Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie certyfikacji i nauczycielem akademickim. Tytuł magistra i stopień doktora psychologii uzyskałam na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, gdzie ukończyłam także nauki o rodzinie. Zakończyłam całościowy kurs psychoterapii w podejściu systemowym w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im prof. Marii Orwid, posiadający akredytację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Udzielam konsultacji psychologicznych oraz prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych. Obecnie jestem również wykładowcą akademickim na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych Uczelni Korczaka w Lublinie i działam w biznesie w obszarze HR.

W pracy naukowej interesuję się psychologią rodziny, społeczną oraz szkolną i wychowawczą. Tematy te poruszam w licznych publikacjach naukowych i podczas wystąpień na konferencjach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Lubię dzielić się wiedzą i popularyzować naukę, np. podczas Lubelskiego Festiwalu Nauk czy w pracy z Uniwersytetami Trzeciego Wieku.

W pracy psychoterapeutycznej kładę nacisk na budowanie relacji opartych na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Skupiam się na analizie interakcji w ramach systemów społecznych (np. rodzina, przyjaciele, grupa społeczna) i ich wpływu na jednostkę w kontekście kontaktu międzyludzkiego. Dzięki temu tworzę przestrzeń, w której Klienci czują się zrozumiani i wspierani, co stanowi fundament efektywnej terapii.

Pomagam w radzeniu sobie z trudnościami dnia codziennego oraz w rozwoju psychicznym. Wspieram wzmacnianie kompetencji miękkich takich jak komunikacja, asertywność, radzenie sobie ze stresem czy empatia.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i pracuję zgodnie z zasadami zawartymi w Kodeksie Etycznym Psychoterapeuty.

Kategorie
Psycholog Psychoterapeuta Psychoterapeuta psychodynamiczny - certyfikowany

Lidia Karasiewicz

Usługi:

TERAPIA INDYWIDUALNA (50 min/225 zł)
KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA (50 min/225 zł)

Jestem psychoterapeutą z kilkunastoletnim stażem.

Moja praca jest moją pasją, ciągle fascynują mnie ludzie, ich wewnętrzny świat. Jestem życzliwą osobą, pełną zrozumienia i chęci pomocy.

Cały czas doskonalę swoją pracę poprzez szkolenia, konferencje, superwizje.

Pracuję indywidualnie z dorosłymi i młodzieżą, również z parami i rodzicami. Wspieram rodziców młodych ludzi podczas procesu terapeutycznego. Udzielam wsparcia osobom z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym i osobom ze spektrum schizofrenii.

Pracuję z klientami z zaburzeniami dwubiegunowymi, depresyjnymi, neurotycznymi, obsesyjno-kompulsywnymi, borderline, zaburzeniami osobowości, a przede wszystkim z klientami przygniecionymi codziennymi trudnościami, kryzysami, przechodzącymi zwrotne momenty w życiu. Mam doświadczenie też w pracy z osobami dotkniętymi przemocą, mobbingiem, rozwodem czy rozstaniem. Mam doświadczenie w pracy z traumami, również wojennymi.

Bywam też nauczycielem i pomagam młodym ludziom wejść w zawód psychoterapeuty. Chętnie pracuję w grupach wsparcia również psychoedukacyjnie.

Pracuję integracyjnie łącząc przede wszystkim myślenie psychodynamiczne, systemowe i analityczne. Jestem otwarta na inne sposoby myślenia terapeutycznego w myśl zasady, że najważniejszy jest klient i pomaganie mu.

Badam z pacjentem jego historię życia, schematy działania, myśli i emocje pozwalając mu poznać siebie, zaakceptować to, czego nie da się zmienić i zmieniać to, na co ma wpływ. Życie moich pacjentów zmienia się na lepsze, lepiej rozumieją swoje emocje, siebie, relacje Potrafią żyć w zgodzie z sobą.

Po pracy jestem mamą małego zoo: gromady nastolatków, dwóch kotów i psa. Kocham czytać, tańczyć, podróżować.

Szkolenia

  • 5-letnie szkolenie „Psychoterapia: model systemowo- psychodynamiczny”, organizowane przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM UJ w Krakowie oraz Fundację Krakowskiej Katedry Psychiatrii im. J.J. Haubenstocków, zakończone zdaniem egzaminu na certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

  • Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie – Systemowa Terapia Rodzin.

  • Szkolenia w nurcie psychoanalitycznym: Psychoterapia Psychoanalityczna w leczeniu głębokich zaburzeń osobowości, Problemy dojrzewania, Marzenia senne i myślenie, Współczesne podejście kleinowskie, Narcyzm i narcystyczne relacje z obiektem, Podstawy terapii dzieci i młodzieży.

  • Studia podyplomowe: oligofrenopedagogika, psychologia transportu, mediacje i negocjacje