Kategorie
Psycholog Psychoterapeuta integracyjny w procesie certyfikacji

Małgorzata Piech

Usługi:

TERAPIA INDYWIDUALNA (50 min/190 zł)
TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY (50 min/190 zł)
KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA (50 min/190 zł)

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Aktualnie odbywam szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Edukacyjnym Cogito, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Udzielam konsultacji psychologicznych oraz prowadzę psychoterapię indywidualną w nurcie integracyjnym. Pracuje z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi oraz rodzinami. Obszary pracy: stres i kryzysy życiowe, zaburzenia nastroju oraz lękowe, uzależnienia, trudności w relacjach, zaburzenia zachowania i rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z rodzinami w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, osobami uzależnionymi w Ośrodku Readaptacyjnym dla Osób Uzależnionych oraz osobami w kryzysie i dotkniętymi przemocą w Programie całodobowej pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie i w Lokalnym Punkcie Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Obecnie udzielam wsparcia dzieciom i młodzieży w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz pracuję jako psycholog w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. Swoją pracę systematycznie poddaję superwizji.