Kategorie
Terapeuta uzależnień

Paweł Przybysz

Usługi:

KONSULTACJA INDYWIDUALNA (50 min/190 zł)
TERAPIA UZALEŻNIEŃ (50 min/190 zł)

Wykształcenie zdobywałem w Studium Pomocy Psychologicznej (2008 rok), Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia (2009 rok), Studium Rehabilitacji, Psychologii i Polityki Społecznej (2017).

Odbyłem terapię własną podstawową i pogłębioną oraz terapię własną DDA.

Zakresy mojej pracy obejmuje pomoc psychologiczną, dialog motywujący, interwencję kryzysową, procedury Niebieskiej Karty, procedury zobowiązania do leczenia odwykowego.

Prowadzę sesje indywidualne:

  • terapii uzależnień od środków chemicznych i zachowań szkodliwych /nurt behawioralno-poznawczy/
  • dla osób z zespołem współuzależnienia od zachowań osób uzależnionych chemicznie lub behawioralnie
  • dla osób z syndromem DDD /dorosłe dziecko (jakiejś) dysfunkcji/ np. alkoholika, hazardzisty i inne
  • dla osób doznających przemocy /rodzinnej, domowej, mobbing/
  • dla osób świadczących przemoc /nie radzących sobie z emocjami, szczególnie ze złością/
  • sesje edukacyjno-informacyjne z zakresów: uzależnień, współuzależnienia, DDD, przemocy.

Zapraszam na konsultacje.