Specjaliści - dr Dominika Zarosińska

dr Dominika Zarosińska

Specjalizacje:

Psycholog | Psychoterapeuta systemowy w procesie certyfikacji

Usługi:

TERAPIA INDYWIDUALNA (50 min/190 zł)
KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA (50 min/190 zł)

Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie certyfikacji i nauczycielem akademickim. Tytuł magistra i stopień doktora psychologii uzyskałam na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, gdzie ukończyłam także nauki o rodzinie. Zakończyłam całościowy kurs psychoterapii w podejściu systemowym w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im prof. Marii Orwid, posiadający akredytację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Udzielam konsultacji psychologicznych oraz prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych. Obecnie jestem również wykładowcą akademickim na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych Uczelni Korczaka w Lublinie i działam w biznesie w obszarze HR.

W pracy naukowej interesuję się psychologią rodziny, społeczną oraz szkolną i wychowawczą. Tematy te poruszam w licznych publikacjach naukowych i podczas wystąpień na konferencjach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Lubię dzielić się wiedzą i popularyzować naukę, np. podczas Lubelskiego Festiwalu Nauk czy w pracy z Uniwersytetami Trzeciego Wieku.

W pracy psychoterapeutycznej kładę nacisk na budowanie relacji opartych na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Skupiam się na analizie interakcji w ramach systemów społecznych (np. rodzina, przyjaciele, grupa społeczna) i ich wpływu na jednostkę w kontekście kontaktu międzyludzkiego. Dzięki temu tworzę przestrzeń, w której Klienci czują się zrozumiani i wspierani, co stanowi fundament efektywnej terapii.

Pomagam w radzeniu sobie z trudnościami dnia codziennego oraz w rozwoju psychicznym. Wspieram wzmacnianie kompetencji miękkich takich jak komunikacja, asertywność, radzenie sobie ze stresem czy empatia.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i pracuję zgodnie z zasadami zawartymi w Kodeksie Etycznym Psychoterapeuty.

Chcesz rozpocząć z nami terapię?