Specjaliści - Paulina Stępień

Paulina Stępień

Specjalizacje:

Psycholog | Psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (CBT) w procesie certyfikacji

Usługi:

KONSULTACJA INDYWIDUALNA (50 min/170 zł)

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Śląskim, w ramach studiów realizowałam specjalność kliniczną człowieka dorosłego oraz sądową. Obecnie jestem w trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Katowicach. Głównym obszarem moich zainteresowań zawodowych jest pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz kryzysami życiowymi w zgodzie z ideą praktyki opartej na dowodach (evidence-based practice). 

Doświadczenie zdobywałam podczas pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną w Warsztacie Terapii Zajęciowej i Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łazach oraz z osobami chorymi somatycznie w Hospicjum Domowym Siloe. Podczas studiów brałam udział w praktykach studenckich w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbrowie Górniczej.

Moje zainteresowania naukowe oscylują wokół tematu pseudonauki w psychologii i  psychoterapii oraz dziedzinach pokrewnych. Podczas pracy najważniejszą wartością jest dla mnie poszanowanie prawa klientów do uzyskania pomocy psychologicznej zgodnej ze współczesną, potwierdzoną naukowo wiedzą psychologiczną.

Pracuję z dorosłymi oraz młodzieżą od lat 15.

Obszary, z jakimi pracuję, to:

– trudności emocjonalne, niska motywacja

– strata, żałoba

– kryzysy życiowe

– doświadczanie przemocy (w związku, pracy, szkole)

– lęki, fobie, brak pewności siebie

– niska samoocena

– niepełnosprawność, choroby somatyczne

Chcesz rozpocząć z nami terapię?