Kategorie
Psycholog Psychoterapeuta psychodynamiczny w procesie certyfikacji

Beata Reszczyńska

Usługi:

KONSULTACJA INDYWIDUALNA (50 min/170 zł)
KONSULTACJA W JĘZYKU ANGIELSKIM (50 min/170 zł)

Jestem absolwentką 5-cio letnich studiów Psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim i rozwijam swoje kompetencje uczestnicząc w całościowym szkoleniu psychoterapeutycznym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Moja praktyka ukierunkowana jest na indywidualne podejście do każdego klienta. Pracuję z osobami dorosłymi (także po angielsku) oferując im pomoc w trudnościach w relacjach z innymi ludźmi, radzeniu sobie z trudnymi emocjami, przeżywanym stresem, a także wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych.

Doświadczenie terapeutyczne zdobywałam w pracy z osobami zmagającymi się
z różnymi wyzwaniami w tym w pracy z zaburzeniami używania substancji psychoaktywnych, z osobami posiadającymi różne diagnozami zaburzeń psychicznych, a także odbyłam praktykę w Szpitalu Uniwersyteckim
w Krakowie, czy Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym. Dodatkowo, dzięki pracy
w korporacji, jestem zaznajomiona z wyzwaniami w obszarze radzenia sobie z presją zawodową, konkurencją oraz trudnościami w utrzymaniu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Nie ważne, z jakim wyzwaniem się zwracasz, moim celem jest stworzenie bezpiecznego i zaufanego miejsca, w którym możemy razem pracować nad problemami. Do każdego klienta podchodzę pełna empatii, wrażliwości, ciekawości drugiego człowieka, a każde spotkanie prowadzone jest w nie oceniającej atmosferze. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz jednorazowej konsultacji, czy długotrwałej terapii, zawsze podejście do Ciebie jest takie samo – pełne zaangażowania i zrozumienia. Wszelka trudność, nawet jeśli wydaje się niewielka, jest czymś, nad czym warto pracować.

Wspólnie z nim będziemy dążyć do zrozumienia doświadczanego problemu i w efekcie radzenia sobie z różnorodnymi wyzwaniami emocjonalnymi i życiowymi.

ANG

I am a graduate of a 5-year Applied Psychology studies at Jagiellonian University. Currently I am enhancing my skills through participating in comprehensive psychotherapeutic training at the Krakow Psychodynamic Center. My practice is centered around an individual approach to each client. I work with adults, offering support in difficulties related to interpersonal relationships, coping with difficult emotions, stress management, and assistance in challenging life situations.

I gained therapeutic experience through working with individuals facing various challenges, including those dealing with substance use disorders, individuals with different diagnoses of mental disorders, and during internships at the University Hospital in Krakow and a Care and Treatment Facility. Additionally, my experience in the corporate sector has familiarized me with challenges related to coping with professional pressure, competition, and balancing work and personal life.

Regardless of the challenge you bring, my goal is to create a safe and trusting space where we can work together on issues that are occupying your life. I approach each client with empathy, sensitivity and curiosity. Every session is conducted in a non-judgmental atmosphere. Whether you need a one-time consultation or long-term therapy, my approach is consistently characterized by a commitment and understanding approach. Every difficulty, even if seemingly small, is something worth working on.

Together, we will strive to understand the problem you experience and ultimately cope with various emotional and life challenges.

Kategorie
Psycholog Psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (CBT) w procesie certyfikacji

Paulina Stępień

Usługi:

KONSULTACJA INDYWIDUALNA (50 min/170 zł)

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Śląskim, w ramach studiów realizowałam specjalność kliniczną człowieka dorosłego oraz sądową. Obecnie jestem w trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Katowicach. Głównym obszarem moich zainteresowań zawodowych jest pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz kryzysami życiowymi w zgodzie z ideą praktyki opartej na dowodach (evidence-based practice). 

Doświadczenie zdobywałam podczas pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną w Warsztacie Terapii Zajęciowej i Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łazach oraz z osobami chorymi somatycznie w Hospicjum Domowym Siloe. Podczas studiów brałam udział w praktykach studenckich w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbrowie Górniczej.

Moje zainteresowania naukowe oscylują wokół tematu pseudonauki w psychologii i  psychoterapii oraz dziedzinach pokrewnych. Podczas pracy najważniejszą wartością jest dla mnie poszanowanie prawa klientów do uzyskania pomocy psychologicznej zgodnej ze współczesną, potwierdzoną naukowo wiedzą psychologiczną.

Pracuję z dorosłymi oraz młodzieżą od lat 15.

Obszary, z jakimi pracuję, to:

– trudności emocjonalne, niska motywacja

– strata, żałoba

– kryzysy życiowe

– doświadczanie przemocy (w związku, pracy, szkole)

– lęki, fobie, brak pewności siebie

– niska samoocena

– niepełnosprawność, choroby somatyczne

Kategorie
Psycholog Psychoterapeuta psychodynamiczny w procesie certyfikacji

Dominika Dubiel

Usługi:

KONSULTACJA INDYWIDUALNA (50 min/170 zł)

Jestem psycholożką, ukończyłam pięcioletnie studia stacjonarne z Psychologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz studia podyplomowe z Seksuologii klinicznej na SWPS w Warszawie. Aktualnie uczestniczę w całościowym czteroletnim kursie psychoterapii organizowanym przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w takich placówkach jak: Poradnia Zdrowia Psychicznego, Dom Pomocy Społecznej, Poradnia Seksuologiczna i Patologii Współżycia Szpitala Nowowiejskiego oraz w Zakładzie Seksuologii Klinicznej Instytutu Seksuologii PTS w Warszawie, w szkołach podstawowych oraz przedszkolach.

Pracuję zarówno z osobami dorosłymi, jak i z młodzieżą i dziećmi. Udzielam również konsultacji rodzicom dzieci w wieku szkolnym oraz przedszkolnym.

W swojej pracy staram się budować atmosferę wspólnego zaufania oraz bezpieczeństwa – bez oceniania.

Pracuję również z osobami ze środowiska LGBT.

Obszary pracy:

-zaniżone poczucie własnej wartości, nieśmiałość

-brak satysfakcji w życiu codziennym (związek partnerski, relacje międzyludzkie, praca, sytuacja rodzinna)

-wsparcie w sytuacjach kryzysowych,

-zaburzenia funkcji seksualnych (osłabione/podwyższone libido),

-dysforia płciowa, orientacja seksualna

-stany obniżonego nastroju,

-zaburzenia lękowe.

Kategorie
Psycholog Psychoterapeuta psychodynamiczny w procesie certyfikacji

Sylwia Wyjadłowska

Usługi:

KONSULTACJA INDYWIDUALNA (50 min/170 zł)
KONSULTACJA DZIECI I MŁODZIEŻY (50 min/170 zł)

Jestem absolwentką psychologii kliniczno-sądowej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Aktualnie  uczestniczę w 4-letnim kursie organizowanym przez Katedrę psychoterapii CMUJ, które jest atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i umożliwia ubieganie się o uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Pracuję łącząc nurty  psychodynamiczny i  integracyjny. Ale do każdego pacjenta podchodzę indywidualnie, czerpiąc z wiedzy zdobytej na przestrzeni lat. Swoje doświadczenie zdobywałam w Szpitalu Uniwersyteckim, Klinice Psychiatrii UJ pracując z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Swoją pracę poddaje superwizji.

W każdej chwili naszego życia, w każdym skrytym zakątku pamięci, tkwi sens i znaczenie. Często są to echa, które odlegle rozbrzmiewają z zakamarków przeszłości, niewidoczne na pierwszy rzut oka. 

Nasza osobowość kształtuje się już od pierwszych chwil życia aż do starości. Każda osoba jest niepowtarzalna i wyjątkowa, w mojej ocenie  kluczem do zdrowego i harmonijnego rozwoju jest dbanie o zdrowie psychiczne na każdym etapie życia. W mojej relacji z pacjentem priorytetem jest zaufanie, otwartość oraz szczerość. Tylko w takiej atmosferze można stworzyć relację, w której pacjent poczuje się naprawdę bezpieczny. Wspólny dialog jest fundamentem, na którym będziemy opierać naszą współpracę.

Pracuję z pacjentem od 15 r.ż.. Szczególnie bliskie są mi obszary:

 • trudności w budowaniu relacji
 • trudności z „dopasowaniem się” do grupy rówieśników
 • tłumiona złość, agresja, lęk
 • poczucie braku szczęścia, radości
 • kobiety, które zmagają się z największym życiowym wyzwaniem, jakim jest poród, czas połogu, i trudności w radzeniu sobie w nowej sytuacji
 • prowadzę również konsultacje psychologiczne dla rodziców dzieci, którzy martwią się czy z ich dzieckiem dzieje się coś złego

Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Kategorie
Psycholog

Zuzanna Uszlińska

Usługi:

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA (50 min/170 zł)

Ukończyłam 5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia o specjalności psychologia kliniczna w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Pracuję z wykorzystaniem technik terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR). Zrealizowałam pierwszy stopień szkolenia w tym zakresie w Centrum Rozwiązań w Toruniu, placówce akredytowanej przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR), którego jestem również członkiem. Ponadto, jestem także trenerem umiejętności społecznych (TUS), a całościowe szkolenie w tym zakresie odbyłam w Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznym SENS.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w czasie różnorodnych praktyk i wolontariatów, przy okazji współpracy z fundacjami, stowarzyszeniami i prywatnymi placówkami, m.in. w obszarach pomocy osobom dotkniętym przemocą, często wiążącą się z uzależnieniem od alkoholu, kobietom zmagającym się z trudami macierzyństwa, rodzinom osób osadzonych w zakładach karnych, czy sportowcom mierzącym się z kryzysami zawodowymi. Aktualnie
pracuję w fundacji wspierającej mamy i kobiety w ciąży, a także prowadzę własną praktykę.

W pracy psychologicznej najbliższe są mi obszary związane z trudnościami emocjonalnymi i relacyjnymi oraz seksuologią i psychoseksuologią. Przede wszystkim jednak wspieram w trudnych momentach życiowych, prowadzę psychoedukację oraz pomagam w podnoszeniu i poprawie jakości życia. Korzystam z technik oraz strategii terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, a także z narzędzi
zdobytych w ramach procesów własnych.

Pomagam młodzieży (od 16 roku życia) i osobom dorosłym:

 • doświadczającym w swoim życiu zagubienia emocjonalnego,
 • mającym trudności w budowaniu długotrwałych i satysfakcjonujących relacji interpersonalnych (w tym partnerskich, rodzinnych czy zawodowych),
 • przeżywającym spadek motywacji, samooceny, poczucia własnej wartości,
 • zmagającym się z obniżoną pewnością siebie, brakiem samoakceptacji, trudnościami
  w obszarze komunikacji i asertywności,
 • borykającym się z przewlekłym stresem, lękiem, sytuacjami kryzysowymi,
 • szukającym wsparcia na drodze rozwoju osobistego.

Konsultacja psychologiczna to dla mnie spotkanie z drugim człowiekiem, w czasie którego staram się towarzyszyć w zrozumieniu myśli, przekonań i zachowań pacjenta, a także emocji i przeżyć, pozwalających na lepsze poznanie samego siebie. W swojej pracy kieruję się przede wszystkim etyką zawodu psychologa, empatią
i indywidualnym podejściem do każdego klienta oraz otwartością na drugiego człowieka. Cenię sobie strategie działania skupiające się wokół budowania bezpiecznej relacji, opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Staram się tworzyć atmosferę pełną tolerancji i akceptacji, kierując się przede wszystkim dobrem pacjenta. Dbam o swój rozwój osobisty, stale dążę do podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w dodatkowych kursach i szkoleniach, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Serdecznie zapraszam na konsultacje!