Kategorie
Psycholog Psychoterapeuta systemowy w procesie certyfikacji

dr Dominika Zarosińska

Usługi:

TERAPIA INDYWIDUALNA (50 min/190 zł)
KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA (50 min/190 zł)

Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie certyfikacji i nauczycielem akademickim. Tytuł magistra i stopień doktora psychologii uzyskałam na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, gdzie ukończyłam także nauki o rodzinie. Zakończyłam całościowy kurs psychoterapii w podejściu systemowym w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im prof. Marii Orwid, posiadający akredytację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Udzielam konsultacji psychologicznych oraz prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych. Obecnie jestem również wykładowcą akademickim na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych Uczelni Korczaka w Lublinie i działam w biznesie w obszarze HR.

W pracy naukowej interesuję się psychologią rodziny, społeczną oraz szkolną i wychowawczą. Tematy te poruszam w licznych publikacjach naukowych i podczas wystąpień na konferencjach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Lubię dzielić się wiedzą i popularyzować naukę, np. podczas Lubelskiego Festiwalu Nauk czy w pracy z Uniwersytetami Trzeciego Wieku.

W pracy psychoterapeutycznej kładę nacisk na budowanie relacji opartych na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Skupiam się na analizie interakcji w ramach systemów społecznych (np. rodzina, przyjaciele, grupa społeczna) i ich wpływu na jednostkę w kontekście kontaktu międzyludzkiego. Dzięki temu tworzę przestrzeń, w której Klienci czują się zrozumiani i wspierani, co stanowi fundament efektywnej terapii.

Pomagam w radzeniu sobie z trudnościami dnia codziennego oraz w rozwoju psychicznym. Wspieram wzmacnianie kompetencji miękkich takich jak komunikacja, asertywność, radzenie sobie ze stresem czy empatia.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i pracuję zgodnie z zasadami zawartymi w Kodeksie Etycznym Psychoterapeuty.

Kategorie
Psycholog Psychoterapeuta Psychoterapeuta psychodynamiczny - certyfikowany

Lidia Karasiewicz

Usługi:

TERAPIA INDYWIDUALNA (50 min/225 zł)
KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA (50 min/225 zł)

Jestem psychoterapeutą z kilkunastoletnim stażem.

Moja praca jest moją pasją, ciągle fascynują mnie ludzie, ich wewnętrzny świat. Jestem życzliwą osobą, pełną zrozumienia i chęci pomocy.

Cały czas doskonalę swoją pracę poprzez szkolenia, konferencje, superwizje.

Pracuję indywidualnie z dorosłymi i młodzieżą, również z parami i rodzicami. Wspieram rodziców młodych ludzi podczas procesu terapeutycznego. Udzielam wsparcia osobom z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym i osobom ze spektrum schizofrenii.

Pracuję z klientami z zaburzeniami dwubiegunowymi, depresyjnymi, neurotycznymi, obsesyjno-kompulsywnymi, borderline, zaburzeniami osobowości, a przede wszystkim z klientami przygniecionymi codziennymi trudnościami, kryzysami, przechodzącymi zwrotne momenty w życiu. Mam doświadczenie też w pracy z osobami dotkniętymi przemocą, mobbingiem, rozwodem czy rozstaniem. Mam doświadczenie w pracy z traumami, również wojennymi.

Bywam też nauczycielem i pomagam młodym ludziom wejść w zawód psychoterapeuty. Chętnie pracuję w grupach wsparcia również psychoedukacyjnie.

Pracuję integracyjnie łącząc przede wszystkim myślenie psychodynamiczne, systemowe i analityczne. Jestem otwarta na inne sposoby myślenia terapeutycznego w myśl zasady, że najważniejszy jest klient i pomaganie mu.

Badam z pacjentem jego historię życia, schematy działania, myśli i emocje pozwalając mu poznać siebie, zaakceptować to, czego nie da się zmienić i zmieniać to, na co ma wpływ. Życie moich pacjentów zmienia się na lepsze, lepiej rozumieją swoje emocje, siebie, relacje Potrafią żyć w zgodzie z sobą.

Po pracy jestem mamą małego zoo: gromady nastolatków, dwóch kotów i psa. Kocham czytać, tańczyć, podróżować.

Szkolenia

  • 5-letnie szkolenie „Psychoterapia: model systemowo- psychodynamiczny”, organizowane przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM UJ w Krakowie oraz Fundację Krakowskiej Katedry Psychiatrii im. J.J. Haubenstocków, zakończone zdaniem egzaminu na certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

  • Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie – Systemowa Terapia Rodzin.

  • Szkolenia w nurcie psychoanalitycznym: Psychoterapia Psychoanalityczna w leczeniu głębokich zaburzeń osobowości, Problemy dojrzewania, Marzenia senne i myślenie, Współczesne podejście kleinowskie, Narcyzm i narcystyczne relacje z obiektem, Podstawy terapii dzieci i młodzieży.

  • Studia podyplomowe: oligofrenopedagogika, psychologia transportu, mediacje i negocjacje

Kategorie
Psycholog Psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (CBT) w procesie certyfikacji

Paulina Jarecka

Usługi:

TERAPIA INDYWIDUALNA (50 min/200 zł)
KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA (50 min/200 zł)

Wierzę, że psycholog i psychoterapeuta jest towarzyszem, który pomaga pokonywać trudności, wprowadzać zmiany, otacza wsparciem oraz sprawia, że czujemy się bezpieczni odkrywając poszczególne kawałki siebie. Tworzy bezpieczną i wolną od oceny przestrzeń. Bardzo blisko mi do stwierdzenia, że chęć do zmiany i głębokiego przeżycia całego wachlarza ludzkich emocji to ogromna siła. Proces terapeutyczny służy rozpoznaniu naszych potrzeb i oczekiwań oraz wyłania z nas zasoby do prawdziwego dbania o siebie, co powoduje autentyczną troskę o innych i świat zewnętrzny.

Swoją pracę poddaję superwizji.

Jestem psychologiem w trakcie III roku Szkoły Psychoterapii AMiE w Warszawie w nurcie poznawczo-behawioralnym z elementami DBT. Ukończyłam psychologię o specjalności klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz studia podyplomowe na kierunku: „Psychiatria, seksuologia i psychologia sądowa” na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Wiedzę w zakresie psychologii i psychoterapii zdobywałam również w Stanach Zjednoczonych na uczelni The College of Saint Rose w Albany, NY.

Zaburzenia, z którymi pracuję:

Anoreksja
Niskie poczucie własnej wartości
Nerwica natręctw 
Zaburzenia psychosomatyczne
Zaburzenia nastroju
Kryzys życiowy
Zaburzenia lękowe
Lęki
Nerwica
Zaburzenia koncentracji
Depresja
Zaburzenia emocjonalne
Zaburzenia osobowości
DDA – dorosłe dzieci alkoholików
Kryzys emocjonalny
Bezsenność
Bulimia
Choroba afektywna dwubiegunowa
Fobie
Kryzys w związku
Stres
Zaburzenia odżywiania
Kryzys zawodowy
Fobia społeczna
Zaburzenia w relacjach międzyludzkich,
Przemoc,
Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne

Kategorie
Psycholog Psychoterapeuta integracyjny w procesie certyfikacji

Małgorzata Piech

Usługi:

TERAPIA INDYWIDUALNA (50 min/190 zł)
TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY (50 min/190 zł)
KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA (50 min/190 zł)

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Aktualnie odbywam szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Edukacyjnym Cogito, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Udzielam konsultacji psychologicznych oraz prowadzę psychoterapię indywidualną w nurcie integracyjnym. Pracuje z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi oraz rodzinami. Obszary pracy: stres i kryzysy życiowe, zaburzenia nastroju oraz lękowe, uzależnienia, trudności w relacjach, zaburzenia zachowania i rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z rodzinami w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, osobami uzależnionymi w Ośrodku Readaptacyjnym dla Osób Uzależnionych oraz osobami w kryzysie i dotkniętymi przemocą w Programie całodobowej pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie i w Lokalnym Punkcie Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Obecnie udzielam wsparcia dzieciom i młodzieży w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz pracuję jako psycholog w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. Swoją pracę systematycznie poddaję superwizji.