Specjaliści - Zuzanna Uszlińska

Zuzanna Uszlińska

Specjalizacje:

Psycholog

Usługi:

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA (50 min/170 zł)

Ukończyłam 5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia o specjalności psychologia kliniczna w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Pracuję z wykorzystaniem technik terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR). Zrealizowałam pierwszy stopień szkolenia w tym zakresie w Centrum Rozwiązań w Toruniu, placówce akredytowanej przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR), którego jestem również członkiem. Ponadto, jestem także trenerem umiejętności społecznych (TUS), a całościowe szkolenie w tym zakresie odbyłam w Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznym SENS.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w czasie różnorodnych praktyk i wolontariatów, przy okazji współpracy z fundacjami, stowarzyszeniami i prywatnymi placówkami, m.in. w obszarach pomocy osobom dotkniętym przemocą, często wiążącą się z uzależnieniem od alkoholu, kobietom zmagającym się z trudami macierzyństwa, rodzinom osób osadzonych w zakładach karnych, czy sportowcom mierzącym się z kryzysami zawodowymi. Aktualnie
pracuję w fundacji wspierającej mamy i kobiety w ciąży, a także prowadzę własną praktykę.

W pracy psychologicznej najbliższe są mi obszary związane z trudnościami emocjonalnymi i relacyjnymi oraz seksuologią i psychoseksuologią. Przede wszystkim jednak wspieram w trudnych momentach życiowych, prowadzę psychoedukację oraz pomagam w podnoszeniu i poprawie jakości życia. Korzystam z technik oraz strategii terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, a także z narzędzi
zdobytych w ramach procesów własnych.

Pomagam młodzieży (od 16 roku życia) i osobom dorosłym:

  • doświadczającym w swoim życiu zagubienia emocjonalnego,
  • mającym trudności w budowaniu długotrwałych i satysfakcjonujących relacji interpersonalnych (w tym partnerskich, rodzinnych czy zawodowych),
  • przeżywającym spadek motywacji, samooceny, poczucia własnej wartości,
  • zmagającym się z obniżoną pewnością siebie, brakiem samoakceptacji, trudnościami
    w obszarze komunikacji i asertywności,
  • borykającym się z przewlekłym stresem, lękiem, sytuacjami kryzysowymi,
  • szukającym wsparcia na drodze rozwoju osobistego.

Konsultacja psychologiczna to dla mnie spotkanie z drugim człowiekiem, w czasie którego staram się towarzyszyć w zrozumieniu myśli, przekonań i zachowań pacjenta, a także emocji i przeżyć, pozwalających na lepsze poznanie samego siebie. W swojej pracy kieruję się przede wszystkim etyką zawodu psychologa, empatią
i indywidualnym podejściem do każdego klienta oraz otwartością na drugiego człowieka. Cenię sobie strategie działania skupiające się wokół budowania bezpiecznej relacji, opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Staram się tworzyć atmosferę pełną tolerancji i akceptacji, kierując się przede wszystkim dobrem pacjenta. Dbam o swój rozwój osobisty, stale dążę do podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w dodatkowych kursach i szkoleniach, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Serdecznie zapraszam na konsultacje!

Chcesz rozpocząć z nami terapię?